سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

اخبار و رویداد ها

اخبار و رویداد ها

طی حکمی از سوی ریاست سازمان، آقای میر یحیی میری اقدم به عنوان سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی استخر شهرداری ارومیه منصوب شد
خانم برجسته 0 369

طی حکمی از سوی ریاست سازمان، آقای میر یحیی میری اقدم به عنوان سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی استخر شهرداری ارومیه منصوب شد

RSS
آمار بازدید
دی ان ان