سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

اخبار و رویداد ها

اخبار و رویداد ها

« پویش فصل گرم کتاب» برگزار میگردد
اپراتور سازمان 0 768

« پویش فصل گرم کتاب» برگزار میگردد

آغاز« پویش فصل گرم کتاب» به صورت مشارکتی توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه.

RSS
آمار بازدید
دی ان ان