سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

معاونت اجتماعی

سومین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای حاجی پیرلو برگزار شد
اپراتور سازمان 0 439 رتبه مطلب: بدون رتبه

سومین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای حاجی پیرلو برگزار شد

سومین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای حاجی پیرلو 5 شهریورماه برگزار شد.

یازدهمین، برنامه از طرح پویش فصل گرم کتاب برگزار شد
اپراتور سازمان 0 443 رتبه مطلب: بدون رتبه

یازدهمین، برنامه از طرح پویش فصل گرم کتاب برگزار شد

یازدهمین، برنامه از طرح پویش فصل گرم از سوی معاونت اجتماعی سازمان در پارک قائم ارومیه برگزار شد.

دومین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای استاد شهریار برگزار شد
اپراتور سازمان 0 343 رتبه مطلب: بدون رتبه

دومین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای استاد شهریار برگزار شد

اولین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای استاد شهریاردر 4 شهریورماه برگزار شد.

اولین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای شهید مظاهری برگزار شد
اپراتور سازمان 0 435 رتبه مطلب: بدون رتبه

اولین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای شهید مظاهری برگزار شد

اولین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای شهید مظاهری 2 شهریور ماه برگزار شد.

دهمین، برنامه از طرح پویش فصل گرم کتاب برگزار شد
اپراتور سازمان 0 456 رتبه مطلب: بدون رتبه

دهمین، برنامه از طرح پویش فصل گرم کتاب برگزار شد

دهمین، برنامه از طرح پویش فصل گرم از سوی معاونت اجتماعی سازمان در پارک قائم ارومیه برگزار شد.

RSS
12345678910انتها
 
آمار بازدید
دی ان ان