سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

ریاست سازمان

 

آقای ناصر رکاب

 

ریاست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار بازدید
دی ان ان