سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

ریاست سازمان

 

آقای احد یوسفی

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

 

رزومه کاری  آقای احد یوسفی

 

 

 

 

 

 

آمار بازدید
دی ان ان