سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

قائم مقام

 

 

 

قائم  مقام سازمان فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شهرداری ارومیه 

 آقای اژدر حسینی

آمار بازدید
دی ان ان