سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

قائم مقام

آقای فرهنگ صفائی پور

قائم مقام سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

 

رزومه کاری قائم مقام سازمان

آمار بازدید
دی ان ان