سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

قائم مقام

 

مصطفی میلانی

قائم  مقام سازمان فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شهرداری ارومیه 

 

آمار بازدید
دی ان ان