سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

اداره روابط عمومی و ارتباطات

مهدی عباسپور

مدیر اداره روابط عمومی و ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه/همدلی و همکاری رمز موفقیت در اهداف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه است

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه گفت: همدلی و همکاری رمز موفقیت در اهداف سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه است.

اپراتور سازمان 0 1032 رتبه مطلب: بدون رتبه

دیدار سرپرست و پرسنل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه با رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری و تبریک انتصاب وی

اپراتور سازمان 0 947 رتبه مطلب: بدون رتبه

دیدار معاون ورزشی سازمان با سرپرست جدید سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه و تبریک انتصاب وی

اپراتور سازمان 0 990 رتبه مطلب: بدون رتبه
RSS
اولین52535455565758596061انتها
آمار بازدید
دی ان ان