سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

مسئول حراست سازمان

فاضل محبوبی

مسئول حراست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

آمار بازدید
دی ان ان