سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

معاونت اجتماعی

علی محبوبی

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

سومین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای حاجی پیرلو برگزار شد

سومین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای حاجی پیرلو 5 شهریورماه برگزار شد.

اپراتور سازمان 0 439 رتبه مطلب: بدون رتبه

دومین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای استاد شهریار برگزار شد

اولین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای استاد شهریاردر 4 شهریورماه برگزار شد.

اپراتور سازمان 0 343 رتبه مطلب: بدون رتبه

اولین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای شهید مظاهری برگزار شد

اولین جلسه کارگاه توانمند سازی سلامت در فرهنگسرای شهید مظاهری 2 شهریور ماه برگزار شد.

اپراتور سازمان 0 435 رتبه مطلب: بدون رتبه
RSS
12345678910انتها
آمار بازدید
دی ان ان