سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

اخبار و رویداد ها

اخبار و رویداد ها

عملیات پیشگیری از شیوع کرونا با شعار همه برای هم برگزار شد
توحید قربانی فر 0 271

عملیات پیشگیری از شیوع کرونا با شعار همه برای هم برگزار شد

جلسه هماهنگی  برگزاری برنامه های فرهنگی هفته کرامت برگزار شد
توحید قربانی فر 0 1045

جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های فرهنگی هفته کرامت برگزار شد

جلسه هماهنگی و بررسی برگزاری برنامه های هفته کرامت در فرهنگسرای امام خمینی (ره) برگزار شد.

نمایشگاه عکس وکتاب با موضوع عفاف و حجاب به همت فرهنگسرای شهریار بامشارکت کتابخانه تخصصي قرآن وعترت شهرداری ارومیه و فرهنگسرای امام خمینی...
توحید قربانی فر 0 1254

نمایشگاه عکس وکتاب با موضوع عفاف و حجاب به همت فرهنگسرای شهریار بامشارکت کتابخانه تخصصي قرآن وعترت شهرداری ارومیه و فرهنگسرای امام خمینی...

پویش «فصل گرم کتاب» در فرهنگسرای امام خمینی (ره) برگزار شد
اپراتور سازمان 0 1821

پویش «فصل گرم کتاب» در فرهنگسرای امام خمینی (ره) برگزار شد

طرح پویش«فصل گرم کتاب» به همت معاونت اجتماعی در فرهنگ سرای امام خمینی (ره) سازمان برگزار شد.

امسال، به همت معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه برنامه های مختلف کودک و نوجوان در فرهنگسراهای شهرداری ارومیه...
اپراتور سازمان 0 1897

امسال، به همت معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه برنامه های مختلف کودک و نوجوان در فرهنگسراهای شهرداری ارومیه...

امسال، به همت معاونت اجتماعی و مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنامه های مختلف کودک و نوجوان در فرهنگسراهای شهرداری ارومیه...

RSS
آمار بازدید
دی ان ان