سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

معاونت ورزشی

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه: امر به معروف و نهی از منکر زمینه‌ساز مطالبه‌گری اجتماعی است
توحید قربانی فر 0 1053 رتبه مطلب: بدون رتبه

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه: امر به معروف و نهی از منکر زمینه‌ساز مطالبه‌گری اجتماعی است

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه: امر به معروف و نهی از منکر زمینه‌ساز مطالبه‌گری اجتماعی است.

یادداشت: کرونا و ورزش
توحید قربانی فر 0 914 رتبه مطلب: بدون رتبه

یادداشت: کرونا و ورزش

تدوین برنامه‌های متنوع ورزشی در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه برای دوران بعد از کرونا
توحید قربانی فر 0 973 رتبه مطلب: بدون رتبه

تدوین برنامه‌های متنوع ورزشی در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه برای دوران بعد از کرونا

ورزش همگانی، ورزش کارکنان و ورزش بانوان در اولویت برنامه‌های معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه قرار دارد
توحید قربانی فر 0 960 رتبه مطلب: بدون رتبه

ورزش همگانی، ورزش کارکنان و ورزش بانوان در اولویت برنامه‌های معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه قرار دارد

اگرچه با شیوع و همه‌گیری بیماری کرونا و بر اساس ابلاغیه‌های مرکز ملی مبارزه با این بیماری، فعالیت‌های ورزشی در اماکن ورزشی کشور متوقف شده است اما برنامه‌ریزی‌ها برای تجهیز، مرمت و توسعه مراکز تفریحی و ورزشی تحت مدیریت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه همچنان ادامه دارد.

اولین جلسه شورای معاونین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه برگزار شد.
توحید قربانی فر 0 1349 رتبه مطلب: بدون رتبه

اولین جلسه شورای معاونین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه برگزار شد.

اولین جلسه شورای معاونین سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه برگزار شد.

RSS
12345678910انتها

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در تیرماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در مرداد ماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارویه در شهریور ماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در مهرماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در آبان ماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در آذرماه 1397

 

گزارش عملکردتصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در دی ماه 1397

 

گزارش عملکردتصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی, اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در بهمن ماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در اسفند ماه 1397

 

گزارش تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در فروردین ماه 1398

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در اردیبهشت ماه 1398

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در خرداد ماه 1398

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در مردادماه 1398

 

 
آمار بازدید
دی ان ان