سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

معاونت ورزشی

گزارش کلاس‌های تابستانی اوقات فراغت معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه
اپراتور سازمان 0 1909 رتبه مطلب: بدون رتبه

گزارش کلاس‌های تابستانی اوقات فراغت معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

جلسه توجیهی رئیس سازمان با  معاونین ومدیران فرهنگسراها در خصوص طرح مطالعاتی آموزشی آشنایی با سبک زندگی و شیوه مدیریت امیرالمومنین (ع)
اپراتور سازمان 0 1931 رتبه مطلب: بدون رتبه

جلسه توجیهی رئیس سازمان با معاونین ومدیران فرهنگسراها در خصوص طرح مطالعاتی آموزشی آشنایی با سبک زندگی و شیوه مدیریت امیرالمومنین (ع)

کلاس های آمادگی جسمانی ویژه کارکنان شهرداری ارومیه به همت معاونت ورزشی سازمان برگزار می شود
اپراتور سازمان 0 1885 رتبه مطلب: بدون رتبه

کلاس های آمادگی جسمانی ویژه کارکنان شهرداری ارومیه به همت معاونت ورزشی سازمان برگزار می شود

کلاسهای تابستانه به همت معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه برگزار می شود
اپراتور سازمان 0 2000 رتبه مطلب: بدون رتبه

کلاسهای تابستانه به همت معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه برگزار می شود

جلسه تودیع و معارفه مجموعه فرهنگی و تفریحی استخر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه برگزار شد
اپراتور سازمان 0 1947 رتبه مطلب: بدون رتبه

جلسه تودیع و معارفه مجموعه فرهنگی و تفریحی استخر سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه برگزار شد

RSS
اولین45678910111213انتها

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در تیرماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در مرداد ماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارویه در شهریور ماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در مهرماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در آبان ماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در آذرماه 1397

 

گزارش عملکردتصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در دی ماه 1397

 

گزارش عملکردتصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی, اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در بهمن ماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در اسفند ماه 1397

 

گزارش تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در فروردین ماه 1398

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در اردیبهشت ماه 1398

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در خرداد ماه 1398

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در مردادماه 1398

 

 
آمار بازدید
دی ان ان