سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

معاونت ورزشی

سومین دوره مسابقات دارت ویژه کارکنان شهرداری ارومیه  برگزار می شود
توحید قربانی فر 0 414 رتبه مطلب: بدون رتبه

سومین دوره مسابقات دارت ویژه کارکنان شهرداری ارومیه برگزار می شود

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه : به لطف الهی و به برکت خون شهدای گرانقدر، دشمن هرگز نتوانست به اهداف خود از جنگ تحمیلی دست یابد
توحید قربانی فر 0 544 رتبه مطلب: بدون رتبه

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه : به لطف الهی و به برکت خون شهدای گرانقدر، دشمن هرگز نتوانست به اهداف خود از جنگ تحمیلی دست یابد

به همت معاونت ورزشی سازمان پویش ملی آماده باش در راستای ورزش صبحگاهی برگزار شد
توحید قربانی فر 0 355 رتبه مطلب: بدون رتبه

به همت معاونت ورزشی سازمان پویش ملی آماده باش در راستای ورزش صبحگاهی برگزار شد

به همت معاونت ورزشی سازمان پویش ملی آماده باش در راستای ورزش صبحگاهی  برگزار شد
توحید قربانی فر 0 364 رتبه مطلب: بدون رتبه

به همت معاونت ورزشی سازمان پویش ملی آماده باش در راستای ورزش صبحگاهی برگزار شد

به همت معاونت ورزشی سازمان، پویش ملی آماده باش در راستای ورزش صبحگاهی  برگزار شد
توحید قربانی فر 0 366 رتبه مطلب: بدون رتبه

به همت معاونت ورزشی سازمان، پویش ملی آماده باش در راستای ورزش صبحگاهی برگزار شد

RSS
12345678910انتها

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در تیرماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در مرداد ماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارویه در شهریور ماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در مهرماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در آبان ماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در آذرماه 1397

 

گزارش عملکردتصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در دی ماه 1397

 

گزارش عملکردتصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی, اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در بهمن ماه 1397

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در اسفند ماه 1397

 

گزارش تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در فروردین ماه 1398

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در اردیبهشت ماه 1398

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در خرداد ماه 1398

 

گزارش عملکرد تصویری معاونت ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه در مردادماه 1398

 

 
آمار بازدید
دی ان ان