سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

پارک ترافیک از سال 1386 افتتاح شده است و هم اکنون آقای رحمان محمدی مدیریت این مجموعه را بر عهده دارد

آمار بازدید
دی ان ان