سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

ریاست سازمان

 

 

جناب آقای محمد نقی پور

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار بازدید
دی ان ان