سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

اداره برنامه ریزی و توسعه انسانی

 

خانم حوریه نوروزی

مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه انسانی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

RSS
12345678910انتها
آمار بازدید
دی ان ان