سازمان فرهنگی ورزشی ارومیه

مسئول حراست سازمان

جناب آقای میثم  رشیدی
مسئول حراست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه

آمار بازدید
دی ان ان